Why Join?

Magkakaroon ka ng mga pagkakataon na magka-premyo at mabigyan ng reward bilang aktibong  miyembro ng Globe Collaborate!

Pag-testing ng produkto  – Magkaroon ng pagkakataong maunang masulyapan ang ilan sa mga bagong Serbisyo o Apps na ginagawa namin at masubukan din ang mga ito para sa amin. Maaaring hilingin sa iyong bisitahin ang mga partikular na website o mag-download  para subukan ang mga bagong produkto at bigyan kami ng opinyon gamit ang  survey para  tulungan kaming  maabot ang mga nais mong  Serbisyo o App!

Pinakamaganda sa lahat, masasabi mong mayroon KAYONG bahagi sa paghubog sa susunod na  teknolohiya.   

Ano ang kinakailangan sa miyembro:

Sa susunod na mga buwan, hihilingin sa iyo na lumahok sa mga aktibidad (mga maikling survey, special assignment, makipag-tulungan sa mga iba pa gaya ng  ginagawa ninyo sa mga forum sa Globe  community  at sa mga trial upang masabi ang inyong mga opinyon. Ilan sa mga bagay na nais naming malaman :
• Ano ang mga kasalukuyang serbisyo o  produkto ang iyong ginagamit
• Paano mo inaayos ang iyong  mga araw-araw na gawain sa buhay gamit ang teknolohiya
• Tungkol sa impormasyon sa iyong pamumuhay para ma-customize namin ang produkto na akma sa iyong digital habit para makatulong na maging mas maganda ang serbisyo sa iyo

Kung mukhang exciting ang mga ito sa iyo at ikaw ay interesado, ikinasisiya namin na ikaw ay maging miyembro ng Globe Collaborate.